Ez a weboldal nem támogatja a Microsoft Internet Explorert. Váltson más böngészőre.

Adatvédelem

Köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat, és érdeklődött a Roto, valamint termékeink és szolgáltatásaink iránt. Annak érdekében, hogy biztonságosan és kényelmesen érezze magát weboldalunk látogatása során, nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét és bizalmas kezelését.

Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal arról szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy mikor milyen adatokat tárolunk, és azokat milyen célra használjuk fel – természetesen a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően.

Ha további kérdései merülnének fel személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, akkor forduljon munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken.

A folyamatos technológiai fejlődés, szolgáltatásaink vagy a jogi helyzet változásai, illetve egyéb okok is vezethetnek adatvédelmi nyilatkozatunk módosításához. Ezért fenntartjuk a jogot jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikori módosítására, és arra kérjük, rendszeresen tájékozódjon a nyilatkozat aktuális állapotáról.

1. A GDPR szerinti adatkezelő elérhetősége
Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen

képviseli az ügyvezetés:
Marcus Sander (elnök)
Michael Stangier

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Bármilyen megkeresés esetén a fenti címre kell írni az „adatvédelmi tisztviselő” megjegyzés feltüntetésével.

3. A személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának célja és jogalapja
Amikor ezt a weboldalt használja, a személyes adatait részben eltérő jogalapok mentén kezeljük.

(1) A weboldalról általánosságban
Ha felkeresi internetes oldalunkat, akkor webszervereink automatikusan megkapnak egyes általános információkat. Ez magában foglalja a böngésző típusát, a használt operációs rendszert, az internetszolgáltató domainnevét, az IP-címet, azt a weboldalt, amelyről ellátogatott oldalunkra, a weboldalunkon megtekintett oldalakat, valamint a látogatás dátumát és időtartamát. A rendszer ezen információk egy részét az Ön kliensén tárolt sütikben (cookie-kban) menti el. Ez részben azért szükséges, hogy az oldalak megfelelően jelenjenek meg, és használni tudja a bejelentkezési mezőket. A szükséges személyes adatok (pl. az Ön IP-címe) kezelésének jogalapját jogos érdekünk jelenti a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (f) pontjának megfelelően. Az érdekünk abban áll, hogy bemutathassuk Önnek a weboldal tartalmát. Az adatkezelés célja, hogy megjeleníthessük Önnek ezt a weboldalt, és garantáljuk a weboldal hibátlan működését.

(2) Kapcsolatfelvételi űrlap
A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül időpontot kérhet a tanácsadónkkal való megbeszélésre. A regisztráció során különböző információkat kérünk Öntől. Vezeték- és keresztneve, valamint az e-mail címe kötelezően kitöltendő mezőként van megjelölve. Az adatok hiányában nem tudnánk végrehajtani Önnel a tanácsadói megbeszélést. A személyes adatok kezelésének jogalapját jogos érdekünk jelenti a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (f) pontjának megfelelően. Érdekünk fűződik ahhoz, hogy megállapodjunk Önnel a tanácsadói megbeszélés időpontjában. Az adatkezelés célja, hogy bemutathassuk Önnek a termékeinket egy személyes megbeszélés során. Az adatok Önkéntes megadásakor megadhat továbbá információkat a tevékenységi körével, cégnevével, megszólításával, valamint vevőstátuszával kapcsolatban. Ezenkívül egy tetszőlegesen kitölthető szövegmezőben üzenetet küldhet nekünk. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (a) pontjának megfelelően. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

(3) Matomo (korábban Piwik)
Ez a weboldal a Matomo nyílt forráskódú webes elemző szolgáltatást használja. A Matomo úgynevezett „cookie-kat” használ. Ezek a számítógépén tárolt szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. Ehhez a cookie-k által a weboldal használatára vonatkozóan létrehozott információkat tárolunk a szerverünkön. Az IP-címet a tárolás előtt anonimizáljuk.

A Matomo cookie-k az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön nem törli azokat.

A Matomo cookie-k tárolásának és az elemző eszköz használatának alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (f) pontjának megfelelően. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés anonimizált elemzéséhez, részint internetes kínálata, részint reklámjai optimalizálása céljából. Amennyiben megfelelő hozzájárulást (például a cookie-k tárolásához való hozzájárulást) kértünk, akkor az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (a) pontjának megfelelően történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

A cookie-k által a weboldal használatára vonatkozóan létrehozott információkat nem adjuk tovább harmadik félnek. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a cookie-k tárolását, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben esetleg nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját.

Ha Ön nem ért egyet adatainak tárolásával és használatával, akkor kikapcsolhatja a tárolást és a használatot. Ebben az esetben az Ön böngészőjében egy leiratkozó, úgynevezett „opt-out” cookie-t tárolunk, amely megakadályozza azt, hogy a Matomo használati adatokat tároljon. Ha Ön törli a cookie-kat, akkor annak következtében a Matomo opt-out cookie is törlődik. A leiratkozást a weboldal újbóli felkeresésekor ismét aktiválnia kell.

A Matomo webes elemzés regisztrálja a weboldal Ön általi felkeresését.

 

4. Adattovábbítás a Roto-csoporton belüli más vállalatok számára
Az adatait alapesetben nem továbbítjuk a Roto-csoporton kívüli harmadik feleknek, kivéve, ha a jogszabályok erre köteleznek bennünket, vagy ha az adattovábbítás a szerződéses viszony megvalósításához szükséges, vagy ha Ön korábban kifejezetten hozzájárult az adatai továbbításához. Külső szolgáltatók és partnercégek csak akkor kapják meg az Ön adatait, ha az szükséges az Ön megkeresésével kapcsolatos ügyintézéshez. Ezekben az esetekben a továbbított adatok köre azonban a szükséges minimumra korlátozott. Amennyiben szolgáltatóink kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, úgy biztosítjuk, hogy ők is ugyanúgy betartsák az adatvédelmi törvények előírásait. Kérjük, hogy vegye figyelembe a szolgáltatók mindenkori adatvédelmi irányelveit. Az idegen szolgáltatások tartalmáért a mindenkori szolgáltató felelős azzal, hogy az elvárható mértékben ellenőrizzük, hogy a szolgáltatások betartják-e a törvényi követelményeket.

5. Adattovábbítás külső szolgáltatóknak (adatfeldolgozóknak)
Az Ön adatait akkor továbbítjuk a szolgáltatási partnereinknek, ha azok a megbízásunkból dolgoznak, és segítenek abban, hogy a Roto szolgáltatásokat tudjon nyújtani. A szerződéses szolgáltatók az Ön személyes adatait a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozás részeként kezelik. A szolgáltatók csak akkor férhetnek hozzá ilyen személyes adatokhoz, ha azok a mindenkori működésükhöz szükségesek. Ezeknek a szolgáltatóknak tilos az Ön személyes adatait továbbadni vagy más célokra felhasználni, különösen saját reklámcéljaikra. Amennyiben a külső szolgáltatók kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, jogi, műszaki és szervezési intézkedések, valamint rendszeres ellenőrzések révén biztosítjuk, hogy azok is megfeleljenek a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak.

6. Adattörlés és tárolási időtartam
Ha a tárolás célja érvényét veszti, az érintett személy személyes adatait töröljük vagy zároljuk. Az adattárolásra akkor is sor kerülhet, ha arról az európai vagy nemzeti jogalkotó az adatkezelőre vonatkozó uniós rendeletekben, törvényekben vagy más előírásokban rendelkezett. Az adatokat akkor is zároljuk vagy töröljük, ha lejár az említett jogszabályok által előírt tárolási idő, kivéve, ha az adatok további tárolására a szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében van szükség. A cookie-k tárolásának időtartamával kapcsolatos információk a cookiebot adatainál találhatók.

7. Az Ön jogai
Ha az Ön személyes adatainak kezelésére kerül sor, akkor Ön érintett a GDPR értelmében, és az alábbi jogok illetik meg a felelősökkel szemben:

(1) Hozzáférési jog a GDPR 15. cikke alapján
Megerősítést kérhet tőlünk arról, hogy az Önt érintő személyes adatokat kezeljük-e. Ha kezeljük az Ön adatait, akkor további, a GDPR 15. cikkében hivatkozott tájékoztatási jogokkal is rendelkezik.

(2) A helyesbítéshez való jog
Ha az Önről gyűjtött adatok helytelenek vagy hiányosak, kérheti, hogy haladéktalanul javítsuk ki őket a GDPR 16. cikkével összhangban.

(3) Az adatkezelés korlátozásához való jog
A GDPR 18. cikkének rendelkezései szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását is kérheti. A korlátozás után az Ön adatait csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldása előtt értesíteni fogjuk.

(4) A törléshez való jog
Ha a GDPR 17. cikk 1. bekezdésében szereplő okok egyike fennáll, akkor kérheti, hogy haladéktalanul töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve a GDPR 17. cikk 3. bekezdés szerinti törlési kötelezettség alóli kivétel esetét.

(5) Az értesüléshez való jog
Ha gyakorolta velünk szemben a helyesbítési, törlési vagy kezeléskorlátozási jogot, akkor a GDPR 19. cikke alapján kötelesek vagyunk ezt a személyes adatait fogadó összes féllel tudatni, kivéve, ha az értesítés nem lehetséges vagy aránytalanul nagy erőfeszítéssel járna. Ön jogosult az adatait fogadó felek megismerésére. A felelősökkel szemben jogosult arra, hogy értesüljön a fogadó felekről.

(6) Adathordozhatósághoz való jog
Ezenkívül a GDPR 20. cikke szerint Önnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk, és hogy az adatokat – anélkül, hogy ezt megakadályoznánk – egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy teljesülnek a GDPR 20. cikk 1. bekezdés (a) pontjában foglalt követelmények, vagy kérheti, hogy a személyes adatait közvetlenül mi továbbítsuk egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez műszakilag megvalósítható, és nem sérti más emberek szabadságait és jogait. Ez a jog nem vonatkozik azon személyes adatok kezelésére, amelyek egy közérdekű feladat ellátásához vagy a közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükségesek.

(7) A tiltakozáshoz való jog
Jogosult a tiltakozásra a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH-val szemben személyes adatainak kezelését illetően a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (f) pontjának megfelelően. Ebben az esetben nem kezeljük tovább a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelésnek vannak olyan jogos okai, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

(8) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH vállalatnak adott adatvédelmi hozzájárulás visszavonására magyarázat kíséretében. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.

(9) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön bármikor jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. A cégünk tekintetében illetékes felügyeleti hatóság:

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (Baden-Württemberg tartomány adatvédelmi és információszabadsági megbízottja)
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Telefon: +49 711 61 55 41 0
Telefax: +49 711 61 55 41 15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Németország

Telefon: +49 711 7598 0

E-mail: info@roto-frank.com

www.roto-frank.com