This website does not support Microsoft's Internet Explorer. Please switch to another browser.

Redakcja

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy

Postfach 100158
70745 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy

tel.: +49 711 7598 0
fax: +49 711 7598 253
e-mail: info@roto-frank.com

Prezes:
Marcus Sander (prezes)
Michael Stangier

Rada Nadzorcza:
dr Eckhard Keill (prezes)

NIP:
DE147843524

Rejestr Handlowy HRB 767002

W przypadku pytań, sugestii lub problemów technicznych wyślij e-mail na adres info@roto-frank.com.

Nota prawna

Odpowiedzialność
Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH nie gwarantuje kompletności, aktualności ani jakości udostępnianych informacji. Wyklucza się dochodzenie roszczeń w stosunku do Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH za szkody wynikłe z zastosowania lub niezastosowania się do przedstawionych informacji lub z wykorzystania niepełnych lub błędnych informacji. Wszystkie oferty należy rozumieć jako "Invitatio ad offerendum" (propozycję do złożenia oferty). Treści na stronach internetowych osób trzecich, do których odsyłają bezpośrednie lub pośrednie linki, nie wchodzą w zakres odpowiedzialności Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH oświadcza, że ​​w momencie umieszczania linków strony, do których prowadzą linki, nie zawierały niedopuszczalnych treści. W przypadku dodania niedopuszczalnych treści pod linkiem, Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH dystansuje się zdecydowanie od danych treści. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH natychmiast usunie odpowiednie linki, gdy tylko uzyska o takich treściach. Dotyczy to również wszystkich obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych itp. założonych przez Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH.

Prawa autorskie
Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub grafiki nielicencjonowane, dokumenty audio, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie wymienione w treści serwisu internetowego, chronione marki podlegają w nieograniczonym zakresie postanowieniom obowiązującego prawa i prawom własności ich właścicieli. Prawa autorskie do opublikowanych, sporządzonych przez nas samodzielnie przedmiotów pozostaje wyłącznie w naszych rękach jako autora niniejszych stron. Powielanie lub wykorzystywanie tych ilustracji, materiałów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów w innych elektronicznych i drukowanych publikacjach bez naszej wyraźnej zgody jest zabronione.

Prawo użytkowania
Prawo użytkowania publikowanych obiektów stworzonych przez pracowników Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH lub zakupionych przez Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH przysługuje wyłącznie Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, plików audio, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH jest zabronione.

Ważność prawna
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią naszej strony internetowej. O ile poszczególne sformułowania lub części niniejszego tekstu przestaną być zgodne z obowiązującym prawem, pozostałe części niniejszego oświadczenia zachowują swoją moc. Ponadto nasze warunki mają zastosowanie do zawarcia relacji prawnej.

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów
Komisja Europejska udostępnia platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów (tzw. „platformę systemu operacyjnego OS”). Platforma OS służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów, dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z internetowych umów sprzedaży. Platforma systemu operacyjnego OS jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Obowiązki informacyjne zgodnie z §36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)
Roto nie jest skłonne ani zobowiązane do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów konsumenckiego organu arbitrażowego.

 

Doradztwo, struktura treści i projektowanie
atelier 522 GmbH
Fitzenweilerstraße 1
88677 Markdorf
Niemcy
www.atelier522.com

Realizacja
revier online GmbH & Co. KG
Groppacher Straße 4
88287 Grünkraut-Gullen
Niemcy
www.revier.de

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

tel.: +49 711 7598 0

e-mail: info.pl@roto-frank.com

www.roto-frank.pl